Raňajky s reklamou

Pravidelný rýchlokurz, na ktorom sa dozviete, čo v reklame ešte “áno” a čo už rozhodne “nie”, aby bola inšpiratívna, funkčná a zároveň zodpovedná.

Uvoľnená atmosféra, príklady z praxe, skúsení spíkri a fakt dobré raňajky!

8.30 - 10.00 18.Október 2018

Foxford - Obchodná 26

zobrazit na mape
8€ * v cene je vstup, káva a raňajky

Téma

Raňajky s reklamou: Kozmetika, tvrdenia a obraz krásy

Vo svete krásy a kozmetiky je často všetko svieže...objemné...účinné a proste dokonalé. A v skutočnosti? Do akej miery môže reklama na kozmetické výrobky pracovať s hyperbolou? Aká tenká je hranica medzi reálnym a nereálnym obrazom krásy? Je naozaj nutné prifarbovať realitu v reklame na kozmetiku? Aké sú pravidlá pre marketing krásy, zodpovednú a etickú komunikáciu kozmetických výrobkov a ako ich uplatňovať aj s využitím nových médií, a influencerov, aby sa zákazník necítil oklamaný.

Prednášajúci

__Mima BALČÁKOVÁ & Matej KRÁLIK __

strategy director & creative director| APPLE PIE

Ako omladiť kozmetickú značku, ktorá je na našom trhu už 25 rokov a mladšia cieľovka k nej nemá žiadny vzťah?

...

__Mima BALČÁKOVÁ & Matej KRÁLIK __

__Pavol Cvik__

advokát | člen Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

Beauty and the Beast

Ak krása predáva je nutné používať škaredé postupy? Je možné byť krásne krásny? Krátke zamyslenie nad praktickými skúsenosťami z pohľadu etickej samoregulácie.

__Pavol Cvik__

__Tomáš Hruška__

Country Managing Director Czech Republic/Hungary/Slovakia Corporate | L'Oréal Česká republika s.r.o.

Kozmetika a tvrdenia, posun reklamného modelu

Prístup spoločnosti L'Oréal k reklamným tvrdeniam – marketing, etika, samoregulácia, relevancia. Posun od tradičných reklamných kanálov k novým – Influencers, Advocacy a Consumer created content, vývoj tónu reklamy a vizuálu na príklade konkrétnej značky.

__Tomáš Hruška__

RPR

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je presadzovať, aby sa na území Slovenskej republiky šírila čestná, slušná a pravdivá reklama, ktorá nie je v rozpore s dobrými mravmi a pravidlami hospodárskej súťaže a je pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi.

RPR združuje subjekty, ktoré s pocitom spoločenskej zodpovednosti aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie – zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média, prípadne ich združenia. členovia sa zaviazali dodržiavať Etický kódex – Etické pravidlá reklamnej praxe platné na území SR.

Od roku 1995 je RPR riadnym členom EACA - Európskej aliancie samoregulačných orgánov v oblasti marketingovej komunikácie so sídlom v Bruseli.

RPR - Rada pre reklamu

Rada pre reklamu

Šustekova 51
851 04 Bratislava
rpr@rpr.sk
www.rpr.sk

KRAS

Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS) je výberová organizácia, ktorej členmi sú najúspešnejšie a najproduktívnejšie reklamné agentúry pôsobiace na slovenskom trhu.

Hlavným poslaním Klubu je zvyšovať úroveň slovenskej reklamy a marketingovej komunikácie tak, aby bola, ako jeho neoddeliteľná súťasž, neustálym prínosom pre trhové hospodárstvo.

Od roku 1993 je KRAS riadnym členom EACA – Európskej asociácie komunikačných agentúr, sídliacej v Bruseli.

KRAS - Klub reklamných agentúr Slovenska

Klub reklamných agentúr Slovenska

Šustekova 51
851 04 Bratislava
simekova@kras.sk
www.kras.sk