Raňajky s reklamou

Pravidelný rýchlokurz, na ktorom sa dozviete, čo v reklame ešte “áno” a čo
už rozhodne “nie”, aby bola inšpiratívna, funkčná a zároveň zodpovedná.

Uvoľnená atmosféra, príklady z praxe, skúsení spíkri a fakt dobré raňajky!

8.30 - 10.00 27.Marec 2018

Foxfofrd - Obchodná 26 - Bratislava

zobrazit na mape
8€ * v cene je vstup, káva a raňajky

Téma

Raňajky s reklamou: Aj influencer marketing má svoje pravidlá

Platené partnerstvá alebo šedá zóna bez regulácie a raj skrytej reklamy? Sú influenceri cesta ako zákazníkovi podsunúť produkt bez toho, aby o tom vedel? Aké sú pravidlá pre využitie influencerov v reklame a dá sa to aj eticky?

Prednášajúci

Janči Papač

social media brand manager | TRIAD Advertising

...

...

Janči Papač

__Sajfa __

moderátor a YouTuber

...

...

__Sajfa __

RPR

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je presadzovať, aby sa na území Slovenskej republiky šírila čestná, slušná a pravdivá reklama, ktorá nie je v rozpore s dobrými mravmi a pravidlami hospodárskej súťaže a je pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi.

RPR združuje subjekty, ktoré s pocitom spoločenskej zodpovednosti aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie – zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média, prípadne ich združenia. členovia sa zaviazali dodržiavať Etický kódex – Etické pravidlá reklamnej praxe platné na území SR.

Od roku 1995 je RPR riadnym členom EACA - Európskej aliancie samoregulačných orgánov v oblasti marketingovej komunikácie so sídlom v Bruseli.

RPR - Rada pre reklamu

Rada pre reklamu

Šustekova 51
851 04 Bratislava
rpr@rpr.sk
www.rpr.sk

KRAS

Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS) je výberová organizácia, ktorej členmi sú najúspešnejšie a najproduktívnejšie reklamné agentúry pôsobiace na slovenskom trhu.

Hlavným poslaním Klubu je zvyšovať úroveň slovenskej reklamy a marketingovej komunikácie tak, aby bola, ako jeho neoddeliteľná súťasž, neustálym prínosom pre trhové hospodárstvo.

Od roku 1993 je KRAS riadnym členom EACA – Európskej asociácie komunikačných agentúr, sídliacej v Bruseli.

KRAS - Klub reklamných agentúr Slovenska

Klub reklamných agentúr Slovenska

Šustekova 51
851 04 Bratislava
simekova@kras.sk
www.kras.sk